За реклама

Ако искате да рекламирате в един от най-големите криминални сайтове в страната моля, пуснете запитване на

имейл: maksimintrakieca@gmail.com

или на

мобилен телефон: 0877 880 000.