Реклама

Сайтът www.crimes.bg e eдинственият български сайт, изцяло насочен към криминалната тематика и по-специално, криминални новини, разследвания, видеа, криминален хумор, криминална литература, новини свързани с фирми и организации работещи в сферата на  превенцията, разкриването и предотвратяването на престъпления.

За рекламиране в сайта, моля свържете се с нас на reklama[at]ips7.bg или + (359) 884 830 047


Всички обявени цени са в български лева за 1000 импресии без ДДС.

Изисквания към банерите


 • Задължителният файлов размер на всички банери (flash, gif, jpg) е до 45КВ.

 • .swf  не се приема без .fla файл: прилагат се необходимите шрифтове или се подават текстове в криви

 • Всички банери задължително да се отварят в отделни прозорци.

 • За flash банерите линкът да се вгражда само в обект “button”, който да се намира самостоятелно в отделен “Layer” в главния “Timeline”  “Scene 1”

 

Условия за реклама


 • Заявките за излъчване на банери се приемат най-късно до два дни преди старта на кампанията.

 • Заявките за банери с нетърговско съдържание подлежат на одобрение и могат да бъдат отказани по преценка на екипа.

 • Не се допускат банери, които са в нарушение на етичния кодекс или законодателството на Република България.

 • При политически банери, цената се оскъпява със 100%.

 

Уточнения


 • * Импресии на месечна база

 • ** Уникални потребители на месечна база

 • *** Всички цени са без ДДС и са за период от един календарен месец

 • **** 50% оскъпяване при таргетиране на IP (frequency)

 • ***** 50% оскъпяване при таргетиране на български градове, или на конкретни държави

 • ****** 100% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие